The Civic Crowdfunding City

Crowdfunding is zowat overal in onze Westerse wereld aan het boomen. De meeste succesverhalen focussen echter uitsluitend op het financiële aspect van crowdfunding; de sociale en politieke impact wordt vaak vergeten. Zeker in dichtbevolkte en achtergestelde stedelijke gebieden functioneert crowdfunding niet alleen als financiële hefboom maar dient het ook “to produce shared goods that have value to communities” (Rodrigo 2015 – http://wiki.p2pfoundation.net/Civic_Crowdfunding).

Deze vorm van ‘civic crowdfunding’ versterkt, verbindt en activeert formele en informele netwerken. Zo kunnen (low budget-)burgerprojecten (vaak met een impact op lange termijn) op korte termijn gefinancierd en gelanceerd.  Wanneer de juiste accenten gelegd worden en als het wordt toegepast over meerdere jaren en op grote schaal, heeft civic crowdfunding een positieve impact op de veerkracht van (informele) sociale netwerken, het stedelijk weefsel, de levenskwaliteit van de bewoners en stimuleert het participatie en ondernemerschap.

Tijdens Growfunding/Bazaar zullen we ons toespitsen op de impact ‘civic crowdfunding’ op steden. Naast Growfunding/Bxl bestaan er slechts enkele ‘civic crowdfunding’-platformen die zich specifiek richten op sociale stadsontwikkeling: Ideaginger (Bologna)  LaRuche (Quebec), Patronicity (Detroit), Spacehive (London), Co-city (Paris), Voor Je buurt (o.a. Amsterdam) en, via matchfunding, Goteo (o.a. Barcelona), Ginger (Bologna).

Net als bij Growfunding is hun doel een bruisende en veerkrachtige stad te creeëren. Al deze civic crowdfunding-platformen creeëren een specifiek soort van stad, namelijk the civic crowdfunding city. Deze stad laat zich niet beperken door institutionele grenzen. Je kan haar beschouwen als “a transterritorial city, a space built by the linkage of many different spaces in one network of quasi simultaneous interaction” (Castells 2002).

Alle deelnemende platformen wenden civic crowdfunding aan om een sociale impact op lokaal niveau te bewerkstelligen. Ze zijn allemaal actief in meerdere steden met  uiteenlopende sociaal-ruimtelijke dynamieken, verschillende geschiedenissen, andere demografische structuren, socio-economische uitdagingen, beleidskaders enz.  Net daarom is het interessant om na te gaan welke gemeenschappelijke kenmerken de wijken hebben waar civic crowdfunding ingezet wordt. Buurten met een hoge concentratie aan civic crowdfunding-projecten blijken gemeenschappelijke kenmerken te vertonen. Net die gemeenschappelijkheid vormt het kernthema van onze Growfunding/Bazaar.

Op de conferentie op vrijdag zullen volgende onderzoeksvragen centraal staan:

  • Welke soort stedelijkheid ontstaat ten gevolge van civic crowdfunding op lange termijn? Welke zijn de kenmerken van die stad? En: wat zijn de eerste vereisten om een dergelijke stad op te bouwen? 
  • Hoe democratisch kan zulk een stad zijn? Welke rol is weggelegd voor lokaal besturen en lokale ondernemers? 
  • Hoe kunnen we de projecthouders coachen en opleiden met het oog op de maximalisatie van hun sociale impact?

Growfunding/Bazaar wordt de kick-off van de conceptualisering van the civic crowdfunding city. Samen met experten van de andere civic crowdfundingplatformen, academici, beleidsmakers en de burgers zullen we voor dit nieuwe concept een theoretisch kader ontwikkelen, een research-agenda opstarten en civic crowdfunding promoten als beleidsinstrument.